IMG_1753.jpg

Välkommen!

Jag heter Cecilia Åström och har arbetat som legitimerad psykolog i cirka 25 år. Utöver det är jag legitimerad psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling och psykoterapi. På hemsidan kan du läsa vilka tjänster mitt företag erbjuder. Som egenföretagare har jag arbetat sedan 2006. 

Jag erbjuder tjänster inom följande områden:

Psykologisk behandling
och psykoterapi

• Vad i min livsföring bidrar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa? 
• Hur kan jag känna mer livsglädje och meningsfullhet?
• Hur minskar jag upplevelsen av stress?
• Varför blir det så här för mig i relationer?

laurent-peignault-357986-unsplash.jpg

Föräldrastöd

• Vill du skapa en nära och tillitsfull relation till ditt barn som är gynnsam för er båda nu och framåt?
• Vill du kunna tänka klokt i situationer du hamnar i med ditt barn där du just nu har svårt att tänka klokt?

freestocks-org-132631-unsplash.jpg

Parsamtal

• Vill du arbeta med relationssvårigheter med en professionell utomstående?
• Vill du skapa förutsättningar för att komma vidare på ett konstruktivt sätt?
• Vill du lösa konflikter i relationen som kan vara svåra att lösa på egen hand?

pexels-photo-220455.jpeg

PSYKOLOGUTREDNING BARN OCH UNGDOM

• Hur ökar vi förståelsen för barnets förutsättningar och behov?
• Hur kan vi tillrättalägga bemötandet hemma och i förskolan/skolan för barnets bästa?
• Vi vill bidra till en långvarig psykisk hälsa och minska risken för utanförskap. 

people-coffee-tea-meeting.jpg

Handledning

• Vad möjliggör respektive förhindrar arbetsplatsens fokus på uppdraget?
• Hur finner vi en klok lösning på en uppkommen svår situation i relation till en viktig samarbetspartner?
• Hur tillvaratar vi gruppens kompetens på bästa sätt?
• Uppmuntra till självreflektion, självkännedom och ökat ansvarstagande

rawpixel-com-351765-unsplash.jpg

Konsultation

• Vill du se på en problematisk situation med klarare ögon?
• Vill du sortera tankar och därigenom kunna fatta ett klokt beslut?
• En konsultation är en avgränsad kontakt som kan innebära några få samtal

 

MER INFORMATION om mig och mitt företag

Jag heter Cecilia Åström och arbetar som Leg. psykolog. Genom att klicka på knappen Läs mer kan du ta reda på mer om mig, mitt företag och vad jag kan erbjuda Dig. 

Medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna

När Du väljer psykolog är det viktigt att känna till information om utbildning, legitimation och titelskydd. Klicka på Läs mer för att ta reda på mer information om detta.